ARTIKLAR

Psykoterapi, nr 2 maj 2013
Psykoterapi, nr 1 februari 2013, årg 22

Sexualiteten och människans utveckling.
Signum 1993.

En psykoanalytisk meditation över
äktenskapet
.
Signum 1992.

Psykosomatik ur en psykoanalytikers
synvinkel
.
Dalarnas forskningsråd. Rapport 1. 1990.

Tankar om kvinnlighet.
Tidskrift för psykoterapi 1989.

Eftertankar - neurovetenskap möter psykoanalys
Psykoterapi, nr 2 maj 2013

Neurovetenskapen ger nytt djup åt psykoanalysen
Psykoterapi, nr 1 februari 2013, årg 22

The Deformed Self.
Symposium i Delphi 23-25 juli 2000.

Psykoterapi och själavård.
ArsMedicina. 2000:1.

Sexualiteten och människans utveckling.
Signum 1993.

En psykoanalytisk meditation över
äktenskapet
.
Signum 1992.

Psykosomatik ur en psykoanalytikers
synvinkel
.
Dalarnas forskningsråd. Rapport 1. 1990.

Tankar om kvinnlighet.
Tidskrift för psykoterapi 1989.

Manligt och kvinnligt språk.
Nordisk sexologi 1989.

Terapi vid tidiga störningar.
Tidskrift för psykoterapi 1988.

Forms of the oedipus complex.
Scand.Psychoanal.Rev 1987.

Patterns of thinking.
Int.J.Psychoanal. 1985.

Om manligt och kvinnligt språk.
Jämfo. Rapport nr 3. 1985.

Onda barn, finns de?
Tidskrift för
psykoterapi 1984.

On difficulties arising in transference and countertransference when
analyst and analysand have different socio-cultural backgrounds
.
Int.Rev.Psychoanal. 1984.

Psykoterapi över kulturgränser.
Tidskrift för psykoterapi 1983.

Psykosomatiska sjukdomar.
Tidskrift för psykoterapi 1983.

Icke verbal kommunikation.
Psykisk Hälsa 1981.

Psykoanalysen och kvinnopsykologin.
Psykisk Hälsa 1979.

RECENSIONER

Bortom drifterna.
Sv. Psykoanal. medlemsblad "Bulletinen" nr 32. 2000

Kvinnliga och manliga mönster.
Grekisk facktidskrift 2000

Bortom drifterna.
Signum 1990:2.