VERKSAMHET

 


Psykoterapi & Psykoanalys
Jag erbjuder psykodynamisk psykoterapi och psykoanalys.
Grundat i modern neurovetenskap och psykoanalytisk djuppsykologi.


Andlig vägledning & Andliga övningar
Jag erbjuder andlig
vägledning och"Andliga övningar i vardagen" för enskilda personer.


Retreater & Samtalsgrupper
Jag leder retreater vid olika
retreatgårdar med dagliga enskilda samtal samt leder samtalsgrupper i
trosfrågor.


Föreläsningar & Handledning
Jag föreläser och skriver om psykoterapi och andlig vägledning. Jag ger handledning.